• Välj ett kort - Klicka på bilden

  klicka.jpg

 • Intro Yiangkort Swedish

 • 20170515 10.56.12.jpg

 • Upplevelsen/ Experience

  Tips, när du har din Yianglek eller när du vill dra ett kort här på sidan då kan du ta till dig orden på kortet och söka en upplevelse eller två under dagen för att förstå kortens ord och egenskap bättre. 

  Exempelvis Stillhet och Insikt. Sök en händelse under dagen endera för varje ord eller ännu bättre en händelse där du känner av kombinationen - En stillsam insikt, eller en insikt om stillhet.


  Tip! When you have your Yang deck or when you want to click random on a card on this site, then you can get the words and seek an experience or two that occurs through your day to understand the words and quality of the card.

  For an example, Stillness and Insight. Seek a moment through the day for each of the words or in combination.  - A stillness of insight or an insight of stillness.

 • Choose a card

  klicka.jpg